Głuchota – inne metody

Sięgnij po gwizdki i dzwonki. Głuchota nie zawsze jest zupełna i zwierzę, które nie słyszy twojego głosu, może zupełnie dobrze sły­szeć ostre głośne dźwięki, szczególnie takie, które odbiegają tonem od codziennego szumu, zapewnia dr Douglas J. Heacock, prywatnie praktykujący lekarz weterynarii z Madison w New Jersey. Szczegól­nie skuteczne są, jego zdaniem, łatwo przykuwające uwagę dzwonki i gwizdki. Trzeba tylko pamiętać, aby nie hałasować zbyt głośno już od pierwszego razu, bo można niczego nie spodziewające się zwierzę nieźle wystraszyć. Gdy okaże się, że nie słyszy dźwięku, można stop­niowo zwiększać jego siłę. Jeśli i to nie wywoła żadnej reakcji, to dalsze próby są bezskuteczne, stwierdza dr Heacock.

Pomocne dłonie. Nawet bardzo słabo słyszące zwierzęta mogą jeszcze reagować na klaśnięcie dłoni, uzupełnia dr Heacock. Pierw­szy raz spróbuj niezbyt głośno, żeby nie przestraszyć zwierzęcia. Gdy nie reaguje, klaśnij trochę głośniej. Jeśli i teraz nie doczekasz się re­akcji, zwiększaj siłę klaśnięcia tylko trochę – łatwo zorientujesz się, kiedy nastąpi reakcja.

Dobre wibracje. Jeśli siedzisz w jednym końcu pokoju, a zwierzę leży w drugim, tupnij lekko nogą. „Wywołane drżenie podłogi powin­no skłonić zwierzę do spojrzenia w twoim kierunku”, dodaje dr Hollander.

Sygnały świetlne. Gdy jest już ciemno, zapalenie dodatkowego światła może być dla zwierzęcia sygnałem, że coś od niego chcesz, proponuje dr Moore. Gdy zwróci na ciebie uwagę, przekaż odpo­wiednią komendę ruchem ręki albo podejdź i dotykiem skieruj go tam, gdzie ma pójść. Nie zapomnij o pochwale i nagrodzie. „Można stopniowo nauczyć zwierzę, że zapalenie latarki oznacza, że chcesz, aby do ciebie przyszło”, zapewnia dr Moore.

Spraw mu towarzysza. Nawet zupełnie głuche zwierzę, które nie jest w stanie usłyszeć, że ktoś obcy dzwoni do furtki, pobiegnie tam, gdy drugie pokaże mu, co się dzieje. „Gdy jeden pies pobiegnie do furtki, aby tam szczekać, to i ten głuchy będzie robił to samo”, twier­dzi dr Heacock. „Podobnie głuchy kot, obserwując swego słyszącego towarzysza, łatwo zorientuje się, że pora na jedzenie albo że przy­szedł ktoś obcy. Dla głuchego zwierzęcia nie ma nic lepszego od to­warzystwa”.

Pamiętaj o upośledzeniu. Ilekroć wychodzisz z domu lub tylko do innego pokoju, dotknięciem daj znać zwierzęciu, że wychodzisz, przypomina dr Moore. „W przeciwnym razie, gdy obudzi się, rozej­rzy dookoła, i nie zobaczy cię w miejscu, gdzie wcześniej byłeś, mo­że się zdenerwować i przestraszyć”.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.