Gruczoły okołoodbytowe – psy i koty

Zjedz sam albo wyrzuć. Gruczoły okołoodbytowe potrzebują od­powiedniego nacisku, aby opróżnić się w naturalny sposób. Ten na­cisk zapewnia im odpowiednio twardy kał, mówi dr Heacock. Kar­mienie psa lub kota resztkami z pańskiego stołu sprawia, że kał jest zbyt luźny, co utrudnia opróżnianie się gruczołów. Odpowiednia dieta powinna rozwiązać ten problem, przypomina dr Heacock.

Szybka pomoc. Najlepszym sposobem na szybkie ulżenie zwie­rzęciu jest mechaniczne opróżnienie zablokowanych gruczołów, choć nie jest to szczególnie przyjemne zajęcie dla właściciela. „Nie­doświadczony właściciel powinien zwrócić się o pomoc do profesjo­nalisty, który zna różne techniki wyciskania”, radzi dr Howard Hol­lander, weterynarz z prywatną praktyką w Brooklynie, „ale nie ma żadnych powodów, by właściciel nie spróbował zrobić tego samo­dzielnie”. A oto, co należy zrobić:

  1. Wstaw zwierzaka do wanny, wtedy najszybciej usuniesz wszel­kie ślady aromatycznej wydzieliny po skończonym zabiegu, za­pewnia dr Robert Cross, weterynarz z prywatną praktyką w Duncan, Oklahoma, były prezydent Oklahoma Veterinary Medical Association. Jeśli twój ulubieniec nie da się wsadzić do wanny, zabierz go do pomieszczenia, w którym łatwo zetrzeć podłogę i zabezpiecz ją gazetami.
  2. Załóż lateksowe rękawiczki, przygotuj też sobie kilka jednora­zowych ręczników lub wilgotną ściereczkę, żeby łatwiej sprząt­nąć to, co wyciśniesz. „Bardzo ci się przydadzą”, zapewnia dr Heacock.
  3. Zajmij odpowiednią pozycję – uklęknij obok swego ulubieńca, a jeśli postawiłeś go na stole, stań obok (niezły pomysł, gdy ma­my do czynienia z małymi zwierzętami). Jedną ręką zagnij jego ogon na grzbiet, drugą, uzbrojoną w ściereczkę, trzymaj w pogo­towiu, by zebrać wydzielinę (nigdy nie stawaj za nim, bo znaj­dziesz się na linii ognia).

W razie potrzeby uciśnij palcami. Gruczoły okołoodbytowe u psów znajdują się po obu stronach odbytu, mniej więcej na go­dzinie piątej i siódmej, a u kota na czwartej i ósmej.

Jeśli gruczoły są pełne, można je z łatwością wyczuć jako dwa zgrubienia, niewiele większe od ziarnka grochu. Palcami ręki, w któ­rej trzymasz ściereczkę, uchwyć przez skórę gruczoły po obu stro­nach odbytu i delikatnie uciśnij.

Zadbaj, by przykryć otwór odbytowy ściereczką, dodaje dr Hollander; poczujesz pod palcami, jak gruczoły się opróżniają. Wydzielina może być rzadka lub gęsta, barwy od żółtej do jasnoszarej lub brązo­wej.

Jeśli nie udało się nic wycisnąć, „zmień nieco pozycję palców i spróbuj jeszcze raz. Jeśli znów się nie uda, daj spokój i skontaktuj się z lekarzem. Zbyt mocne uciskanie może być bolesne dla twojego pupila. Można też uszkodzić gruczoły”, ostrzega dr Heacock.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.