Kłopoty z pęcherzem – psy

Nie żałuj spacerów. Nawet przy najlepszych chęciach ze strony psa wypadek może się zdarzyć, gdy zbyt rzadko wyprowadzamy go na dwór. „Wyjdź z nim choć na chwilę, ilekroć się obudzi, nawet gdy była to tylko krótka drzemka”, radzi dr Karen Overall, wykładowca z Wydziału Badań Klinicznych Szkoły Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Pensylwania w Filadelfii, specjalistka w dziedzinie za­chowania zwierząt. „Nagródź psa za każdym razem, gdy wyjście oka­że się skuteczne”, dodaje.

Ratuj się pieluchą. Gdy utrata kontroli nad pęcherzem jest już da­leko posunięta, można pomyśleć o pieluchach, mówi dr George Lees, specjalista urolog, zastępca kierownika Wydziału Chirurgii i Medycy­ny Małych Zwierząt Kolegium Medycyny Weterynaryjnej Teksań­skiego Uniwersytetu A&M. w College Station. Pieluchy dla zwierząt można dostać w specjalistycznych sklepach lub u lekarzy weterynarii.

Jeśli korzystamy z pieluch, trzeba je często zmieniać, przypomina dr Lees. W przeciwnym razie łatwo dojść może do odparzenia, przez lekarzy zwanego wilgotnym zapaleniem skóry.

Uważaj na sygnały. Kiedy zwierzę niespokojnie kręci się wkoło, z nosem przy ziemi, to na pewno nie poszukuje zaginionego pier­ścionka. Nie zwlekaj i szybko wyjdź z nim na dwór, zanim będzie za późno.

Przestrzegaj godzin karmienia. Są psy, które należy wyprowa­dzać na dwór zaraz po każdym karmieniu. Regularne karmienie po­zwoli w tym przypadku na dopilnowanie i tych potrzeb. „W zależno­ści od wieku psa powinno się go karmić od jednego do trzech razy dziennie”, zaleca dr Hunthausen. „Regularne posiłki spowodują, że jego procesy przemiany materii i wydalanie będą także odbywały się regularnie”.

Pomyśl o klatce. Niektóre psy, gdy zostawić je same w domu, czu­ją się opuszczone i przestraszone – rezultat łatwo w tym przypadku przewidzieć. Jeśli tak się dzieje, może pomóc zamykanie zwierzęcia w odpowiedniej klatce na czas, gdy musi zostać same w domu. Więk­szość psów stara się nie zanieczyszczać miejsca, w którym śpi, toteż ze wszystkich sił pragnie tego uniknąć. Pamiętaj tylko, aby po powro­cie do domu niezwłocznie wyjść z psem na spacer.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.