Wzdęcia

Kiedy Reksio puszcza wiatry, w żaden sposób nie da się tego ukryć. Ale cóż on może poradzić na to, że jest biegającym na czte­rech łapach faux pas. W końcu zbierające się w jelitach gazy to natu­ralny skutek procesu trawienia. „Tyle, że niektóre zwierzęta produku­ją ich więcej niż inne”, mówi dr William D. Fortney, docent medycy­ny małych zwierząt na Wydziale Badań Klinicznych Kolegium Medycyny Weterynaryjnej Stanowego Uniwersytetu Kansas w Man­hattan, Kansas.

Kotom też zdarzają się wzdęcia, ale ich przyzwyczajenia żywienio­we sprawiają, że puszczanie wiatrów przytrafia się im rzadziej. „Jest też spora różnica, kiedy w towarzystwie przydarzy się to małemu kot­kowi, a nie czterdziestokilowemu psisku”, zauważa dr Fortney.

Nieważne zresztą, kto jest sprawcą, ważniejsze, że samo zjawisko jest mało przyjemne. Jeśli więc stale czerwienisz się ze wstydu za mało wytworne zachowanie swojego zwierzęcia, spróbuj podanych niżej sposobów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.