Pchły – koniec z pchłami

Zaprowadzenie kontroli urodzin wśród pcheł jest dosłownie o pchli skok. Na­ukowcy opracowali środek przeciwko tym insektom o nazwie Program, który w krót­kim czasie zmienił podejście do zagadnienia walki z nimi.

W odróżnieniu od sprayów i zasypek środek ten nie zawiera insektycydów, mówi dr Michael Dryden, docent parazytologii w Kolegium Medycyny Weterynaryjnej Sta­nowego Uniwersytetu Kansas, w Manhattan, Kansas. Jego aktywnym składnikiem jest lufenuron, który zapobiega dojrzewaniu pchlich jaj.

Pożywiająca się na zwierzęciu zabezpieczonym Programem samica pchły staje się bezpłodna, wyjaśnia dr Dryden. „Nie wyeliminuje to całkowicie konieczności używania innych środków przeciwpchelnych, ale sprawi, że inwazje tych uciążli­wych insektów będą znacznie łatwiejsze do opanowania”, zapewnia.

Możesz również polubić…