Odwodnienie – kiedy potrzebny jest lekarz

Zgrzany czy spragniony pies zazwyczaj nie potrzebuje nic więcej, jak tylko odpo­czynku i kilku tyków chłodnej wody, aby uniknąć odwodnienia. Jeśli jednak doszło już do odwodnienia, skutkiem jego mogą być zaburzenia najważniejszych procesów życiowych, ostrzega dr Harold N. Engel, doktor medycyny weterynaryjnej i nauk przyrodniczych, profesor anatomii zwierząt w Kolegium Medycyny Weterynaryjnej Stanowego Uniwersytetu Oregon w Corvallis.

A oto, jak najprościej można sprawdzić, czy zwierzę nie jest odwodnione: lekko podnieś skórę na grzbiecie. Powinna ona powrócić na miejsce, gdy tylko ją puścisz. Kiedy jednak doszło do odwodnienia, to skóra traci elastyczność i puszczona pozo­staje w tej pozycji, stercząc na grzbiecie jak grzebień.

Gdy zaobserwujesz coś takiego, to znaczy, że odwodnienie jest znaczne, toteż nie zwlekaj z wezwaniem lekarza weterynarii, radzi dr Engel.

Aby sprawdzić, czy nie nastąpiło odwodnienie, pociągnij za skórę na grzbiecie zwierzęcia, na­stępnie puść ją. Jeśli pozostaje ona w tym miej­scu, można sądzić, że odwodnienie jest już znacz­ne i potrzebna jest szybka pomoc lekarska.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.