Drogi do swobodnego oddechu

Jeszcze nie tak dawno jedynym szybszym stworzeniem od twojego szalejącego kota była zabłąkana mucha, której tylko przypadkiem udało się odfrunąć.

Dzisiaj nawet krótka zabawa w ogrodzie powoduje ciężki oddech, kaszel i zmęczenie, słowem atak astmy. „Ciężki oddech i kaszel to zwykle objawy astmy u kotów”, tłumaczy dr Lisardo J. Martinez, we­terynarz z prywatną praktyką w Miami.

Astma, wywoływana zwykle przez pyłki roślin lub kurz w powie­trzu, pojawia się, gdy drogi wiodące do płuc zwężone są przez stan zapalny, co utrudnia wciąganie powietrza do płuc (u psów astma zda­rza się znacznie rzadziej). Większość kotów wymaga fachowej pomo­cy medycznej, ale jest kilka domowych sposobów, aby ulżyć ich cięż­kiemu oddechowi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.